ÇANAKKALE KAHRAMANI ISPARTALI'LAR , DEDEM HAFIZ İBRAHİM DEMİ

2018-03-18 11:00:00
ÇANAKKALE KAHRAMANI ISPARTA’LILAR ve ISPARTA DA KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIKLARI:HAFIZ İBRAHİM DEMİRALAY
 
1919’ un 15 Mayısının Perşembe gününde, Isparta' nın köy kasaba, nahiye, bucak ilçeleri, ne varsa tüm vatandaşlar Isparta’daydı. İzmir'in ve olası Isparta’nın, memleketin Yunanlı ve diğer işgalci devletlerin askerlerince işgalleri protesto edilir.
Hafız İbrahim (Demiralay) 6 Mayıs sabahı kendi köyüne gelir. Köyü Gelendost ilçemizin Afşar köyü. O zamanlar nahiyedir. Avşar Nahiye Müdürü Hasan Fikri Avşar’a komşu hemen yanı başındaki kardeş köy olan Yenice’ den heyecanlı ve ateşli yurttaşlarımızın ileri gelenleri Avşar Nahiyesi’nin Eğirdir gölü kıyısındaki Demiralay’ ların (Kevser Hanın Çiftliği) çiftliğinde hazır bulundular.
Çanakkale savaşında, çevredeki eli silah tutanların cepheye gönderilmesinde çok yararlılıkları olmuş Gelendost Köke köyünden Yamuk Efe, Yenice köyünden Hillioğlu İsmail Efe ve Papara Osman Çavuş ve Hafız Nuri Oğlu Nuri Hoca’ya haber salınır. Avşar çiftliğine gelmeleri sağlanır. Önce dualar edilir.
Hafız İbrahim (Demiralay) çiftlikte Nahiye müdürü başta olmak üzere; Yenice ve Köke köylerinden gelen ve o bölgede efelikleri, adaletli davranışlarıyla Çanakkale Savaşı sırasında isim yapmış bu kahramanlarla birinci toplantıyı yaparlar.
Çevreden toplanacak özellikle Çanakkale savaşında kahramanlıklarıyla ünlenmiş Yalvaç’ın Hüyüklü, Kötürnek, Eyüpler, Altıkapı, Kırkbaşlar (tarihi bu köyler 17 Eylül 1176’da Miryo Kefalon savaşları anlatılarıyla ömrü hayatlarını geçirmiş kişilerdir. 1176’ nın savaş alanlarının havasını soluya- soluya bugünlere gelmişler. 800 yıldır hep İşgalci Haçlılara karşı, atalarının gösterdikleri kahramanlıkları anlata- anlata bu günlere gelmişlerdir.
1915 de; Çanakkale savaşlarında efsaneleşmiş, sayısız kahramanlıklarıyla tanınmış, Çanakkale’ ye şehit vermiş bu kahraman köylere gidilmesi, gönüllü asker ve yardım toplanması konuşulmuştur.
Köylerinden toplanacak gönüllü askerlerin Afşar Koruluğu’ nda (Yenice köyü sınırında sapa bir yerdir) ilk silah atış talimleri ile çevreden iaşe (yiyecek) toplanması gibi konular bu toplantıda konuşulur. Sonra da M. Kemal’in ordusuna katılabilecekleri ele alınır.
İkinci toplantı, Demiralay’ ın Afşar'daki kendi evinde yapılır. Avşar beyi Bozbeyoğlu Ali Bey de bu toplantıda bulunur. Cuma günü Afşar' ın da taş pazarı olduğundan; kalabalık bir halk da evin civarında toplantıdan çıkacak kararı beklemekteydi.
Hafız İbrahim Demiralay, toplantıda bulunanlara İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edildiğini ve tüm Anadolu’ nun işgal edilme planlarının yapıldığı haberini verir. "İzmir'in işgali meselesini İstanbul Hükümetinin yanlış siyasetiyle olduğunu, ancak Türkün kendi kuvvet ve silahı ile halledecektir. Ahalinin (Halkın) olabildiğince silahlanmasını ister.
Isparta'nın Milli Mücadeledeki tavrı ilk defa burada yani Gelendost Avşar Nahiyesi’ nda ortaya konulur.16 Mayıs Cuma1919 Isparta, hangi işgalci devlet tarafından olursa olsun; yapılacak bir işgale silahla cevap verilmesi konuşulur, kararlaştırılır.
Bu kararlı davranış, arka arkaya yapılan mitinglerle ve konuşmalarla sürekli sıcak tutularak. Vatandaşın ilgisinin, heyecanının canlı tutulması sağlanır. Üst-üste Isparta Derbentler meydanında, Hamamcıoğlu bahçeliklerinde halkın katılımıyla açık hava toplantıları yapılır. Ispartalı Isparta’nın işgal edilmesini asla istemez!..
İzmir'in İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali ve Batı Anadolu'da saldırıya geçmeleri üzerine, Avşar da da Hafız İbrahim Demiralay’ ın başkanlığında Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 1920 de kurulur.
Bir süre sonra da Atatürk’ün çağrısıyla, atış talimi yapan Demiralay birliğinin ilki Aydın yoluna düşer. Ağırlığı Yalvaç’ın köylerinden olmak üzere; ilçe ve diğer köylerden topladığı gönüllü kuvvetlerle " Isparta Mücahitleri " adı altında Nazilli Cephesine kuvvet gönderilir. Nazilli’ye gelen Yunan kuvvetleri Tepeköy ‘de Demiralay kuvvetlerince durdurulur.
Sabahın erken saatlerinde, Demiralay kuvvetlerinin saldırışı ile kısmi işgal altındaki Tepeköy Yunan işgalinden kurtarılır.
Uşak hattı Demiralay kuvvetlerinin kontrolüne girer. Alaşehir’ den Salihli’ye oradan Uşak, Nazilli ve Aydın hattına giden lojistik kontrol Türklerin (Demiralay kuvvetlerini) eline geçmiştir. Ahmetli, Mahmutlu bölgesi yine bizzat H.İbrahim Demiralay’ ın başında bulunduğu ve Isparta’dan toplanan birkaç günlük eğitim almış yiğitler sayesinde: Yunanlılardan temizlenir.
Özellikle Gelendost Köke köyü’nden olan Yamuk Efe’nin Afşar koruluğunda mavzerle silah atım dersi vermesi, H. İbrahim Demiralay’ a övgüyle bahsetmesine neden olacaktır.
Köke Köylü Bardakçı kardeşler, Gelendost Köke köyünde halen Bardakçılar olarak bilinen sülale bu şehit kardeşlerin sülalesidir. Bardakçı kardeşlerin görevi Demiralay birliğine su taşımaktır. 17 Eylül 1920 Yaşları küçük olduğu için cephede bu görev verilir.
Ancak, Demiralay birliklerinin Özellikle Tepeköy’ deki Yunan birlikleriyle olan çatışmaları uzun sürünce: Demiralay birliklerindeki savaşan askerler bitkin düşerler. (Dikkatinizi çekerim: Tepeköy Türk kuvvetlerinin eline geçtiği ve Bardakçı kardeşlerin şehit olduğu bu tarih; 17 Eylül 1176 da Anadolu Miryo Kefalon yani Gelende-Gelendost- zaferi de bu tarihte kazanılmıştı. 17 Eylül 1920) Boşluğu doldurup kahramanca Yunanlılarla dövüşen kardeşler, arka arkaya şahadet şerbetini içerler.
Bu kahraman üç kardeş Denizli Tepeköy şehitliğinde yatmaktadır. Bu kardeşlerin (Gelendost Köke Köylü) kahramanlıkları TBMM’nde H. İbrahim Demiralay’ ın bir konuşmasıyla savaştan sonra mecliste anlatılır.
Demiralay birliğinin kahraman çocuk kardeşler yaralı oldukları halde Yunan askerlerine karşı göğüs göğse olan çatışmalarını anlatır. Vekil Hafız İbrahim Demiralay’ ın anlatımı duygusallıkla yarıda kalır.. Vekiller de ağlamaya başlarlar..
Konuşamaz, heyecanlanır. Bir müddet sonra TBMM’ deki vekiller gözyaşlarını tutamadıkları görünümü (hali); meclis tutanaklarına geçecektir. 10 Temmuz1924-213-6)
Tamamına yakını Isparta ‘dan ve çevresinden toplanan bu gönüllü kahraman milis kuvvetleri: Müdafaa-i Milliye Vekâleti’ nin de oluru ve bilgisi ile M. Kemal Paşa’nı emriyle Kasım 1920 tarihli " 39. Alay" oldu. Ocak 1921'de de " Menderes Grup Komutanlığı" emrine verildi. Demiralay Kuvvetlerinin Tepeköy’ deki tüm ordu birimlerinde kahramanlıkları hep anılacaktır.
Şimdi bu tepelerde, Gelendost Köke köylü çocuk, yiğit kahramanların şehit mezarlarının üzerinde bayrağımız rengindeki gelincik çiçekleri özgürce dalgalanmakta..

0
0
0
Yorum Yaz