KURTULUŞ SAVAŞI ISPARTA KAHRAMANI HAFIZ İBRAHİM DEMİRALAY

2015-03-12 05:22:00

1919’ un 15 Mayısının Perşembe gününde, Isparta' nın köy kasaba, nahiye, bucak ilçeleri, ne varsa tüm vatandaşlar Isparta’daydı. İzmir'in ve olası Isparta’nın, memleketin Yunanlı ve diğer işgalci devletlerin askerlerince işgalleri protesto edilir.                    Hafız İbrahim (Demiralay)  6 Mayıs sabahı kendi köyüne gelir. Köyü Gelendost ilçemizin Afşar köyü. O zamanlar nahiyedir. Avşar Nahiye Müdürü Hasan Fikri Avşar’a komşu hemen yanı başındaki kardeş köy olan Yenice’ den heyecanlı ve ateşli yurttaşlarımızın ileri gelenleri Avşar Nahiyesi’nin Eğirdir gölü kıyısındaki Demiralay’ ların (Kevser Hanın Çiftliği) çiftliğinde hazır bulundular.    Çanakkale savaşında, çevredeki eli silah tutanların cepheye gönderilmesinde çok yararlılıkları olmuş Gelendost Köke köyünden Yamuk Efe, Yenice köyünden Hillioğlu İsmail Efe ve Papara Osman Çavuş ve Hafız Nuri Oğlu Nuri Hoca’ya haber salınır. Avşar çiftliğine gelmeleri sağlanır.  Önce dualar edilir.                                                                 Hafız İbrahim (Demiralay) çiftlikte Nahiye müdürü başta olmak üzere; Yenice ve Köke köylerinden gelen ve o bölgede efelikleri, adaletli davranışlarıyla Çanakkale Savaşı sırasında isim yapmış bu kahramanlarla birinci toplantıyı ya... Devamı

Yün Boyamacılığında Kullanılan Bazı Bitkiler ve Özellikleri

2015-01-02 08:50:00

Ada çayı (salvia triluba): Labiateae familyasının salvia cinsine ait adaçayı çalı durumunda bir bitkidir. Çiçekleri salkım ya da baĢak Ģeklinde olup yaprakları hafif tüylüdür. Gövde ve yaprakları boya için elveriĢlidir. Lutealin içeren bitkiden mordan olarak Ģap kullanıldığında açık kahverengi elde edilir (Resim 2.1). Resim 2.1: Ada çayı  Asma (vitis vinifera l.): Rahamnales takımından viticea familyasının vitis cinsine ait olan asmanın yaprakları boya amaçlı kullanılır. ġap mordanı ile uçuk yeĢil, potasyum di kromatla kirli sarı elde edilir (Resim 2.2).15 Resim 2.2: Asma yaprağı  Aspir (carthamus tinatorlus l.): Carthamus cinsine ait tüysüz bir bitkidir. Aspirin yaprakları boya amaçlı kullanılır. ġap mordanlı yün ile sarı tonları, potasyum di kromatla hardal sarısı, göztaĢıyla koyu yeĢil, saçıkıbrıs ile zeytin yeĢili rengi almaktadır (Resim 2.3). Resim 2.3: Aspir  Ayva (cydonia vulgaris pers): Rasacease familyasının cydonia cinsine ait bir bitki olan ayvanın yaprakları boya amaçlı kullanılır. Sarımsı kahverengi tonları elde edilir (Resim 2.4).16 . Resim 2.4: Ayva  Cehri (rhammus petiolaris bois, rhammus tinctoria w et.k): Rhamnaceae familyasının rhamnus cinsine mensup bir bitkidir. Çalı ya da küçük ağaç durumundadır.Yaprakları yumurta görünüĢünde kenarları ince diĢli olup dal üzerinde karĢılıklı dizilidir. ġap ile sarı renk, potasyum di kromat ile hardal sarısı, saçıkıbrıs ile zeytin yeĢili renkler elde edilir. Boyamadan sonra güneĢ ıĢığında pozitif solma (koyulaĢma) görülür (Resim 2.5). Resim 2.5: Cehri  Ceviz (juglns regia l.): Juglandaceae familyasının junglas cinsine ait bir ağaçtır. Boyamada tüm uzuvlarını kullan... Devamı

EBRU SANATI

2014-12-21 06:28:00

Ebru; yazma kitap sanatları içinde Türk zevkini geçmişten günümüze aksettiren, göze hitap eden klasik sanat dallarından biridir. Ebru da diğer sanat dallarında (hat, tezhip, minyatür, cilt, kat”ı vb) olduğu gibi öncelikle kitap süsleme sanatıdır. Zaman içerisinde klasik sanatların yardımcı bir dalı iken, bugün altın çağını yaşamaktadır. Daha çok ciltçilikte kullanılmış olan ebru sanatı; hat, tezhip, minyatür vb gibi sanatlarla da örtüşerek çeşitlenmiştir. Genellikle yazma eserlerde kapak yan kâğıdı ( yani kitabı kapağa bağlayan sayfa) olarak çokça kullanılmıştır. Ancak sözlükte yer alan tanımda yeterli ve doyurucu bir açıklama söz konusu değildir. Neft yağı yerine klasik ebru sanatında sığır ödü ve boya maddesi olarak da doğal boyalar kullanılmaktadır. Yağlı boya kullanımı klasik ebruda geçerli değildir. Ebru yapan sanatkâra ise Türkçe sözlükte ebrucu terimi kullanılırken sanat çevrelerinde “ebrûzen” terimi kabul görmektedir. Ebru sanatı, su yüzeyine nakşedilen soyut renk kompozisyonlarının gerçekliğe kavuşmasıdır, dönüşmesidir. Gönül birikimleri, duyarlılığı fırça hassasiyetiyle su yüzeyine düşerek meydana gelen formlar (hatip, yürek vb) kâğıda aktarılarak sonsuzlaşır. Tekniği ve estetiği yönünden değerlendirildiğinde sonsuz ve sınırsızdır. Sanatkâr, ebru çeşitlerinin hepsini rahatlıkla uygulayabilir, hatta bir çeşidinde daha da ustalaşabilir. Renksiz, saydam olan yüzeyde, her tekniğe göre, renklerle nice güzellikler ortaya çıkar. Su yüzeyinde fırçadan damlayan çeşitli renkler büyük-orta-küçük, sık veya aralıklı şekillerde düşerek yüzeyi farklılaştırır. Bu farklılaşmalardaki oranların ebru olarak somutlaşması bir sanat objesinin ortaya çıktığının göstergesi olur. Kitreli su üzerine serpilen renkler, yüzeyde farklı tonlarda görülebilir. Yüzeyde iki boyutluluk etkisi veren renk damlası biçimleri veya biçim grupları değişik bölgeleri, bir bakıma da zemini, yüzeyi oluştururlar. Zeminde renk damlalarının her biri biçimdir. Her bir daml... Devamı

Fotoğraf

2014-12-17 22:21:00
Fotoğraf |  görsel 1

Devamı